Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Maanrakennus Asikainen Oy
Katajatie 2, 36200 Kangasala
Y-Tunnus 0677399-5
https://mr-asikainen.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Juuso Asikainen
etunimi.sukunimi(a)mr-asikainen.fi
040 838 6156

Henkilötiedon keräyksen perusteet

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja Maanrakennus Asikainen Oy:n välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet.

Henkilötietojen käsittely toteutetaan asianmukaisesti ja tietoturvallisesti.

Tietojen luovuttaminen

Yrityksemme saa luovuttaa tietoja asiakkaan puolesta palvelun edellyttämille tahoille mukaan lukien työn edellyttämät aliurakoitsijat ja yhteistyökumppanit, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja, sekä viranomaiset. Yrityksemme ei luovuta henkilötietoja lakisääteisten luovutusten lisäksi muille kolmansille osapuolille ilman henkilön lupaa/pyyntöä.

Yrityksemme voi käsitellä anonyymiä tietoa asiakaspalvelun kehittämiseen ja tietojen tuottamiseen asiakkaille sekä luovuttaa anonyymiä tietoa viranomaisille (esimerkiksi Tilastokeskus) näiden lakiin perustuvan oikeuden nojalla.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voitte ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Henkilötietojen vastaanottaminen

Maanrakennus Asikainen Oy ja sen työntekijät voivat vastaanottaa henkilötietojanne.

Tietojen säilyttäminen

Maanrakennus Asikainen Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Oikeudet omiin yhteystietoihin

Sinulla on seuraavat oikeudet:
oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
oikeus tietojen oikaisemiseen
oikeus käsittelyn rajoittamiseen
oikeus vastustaa käsittelyä
oikeus peruuttaa suostumus
oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kolmansien osapuolien suorittama tiedonkeruu

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Maanrakennus Asikainen Oy:n ulkopuolisia tahoja kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebook- ja Instagram-painike tai Google-kartat joiden kautta käyttäjä siirtyy kyseisten palveluiden sivuille. Kun kävijä vierailee palvelussamme yhteisöliitännäinen saattaa tunnistaa että käyttäjä on kirjautuneena. Yhteisöliitännäiset eivät luovuta keräämiään tietoja Maanrakennus Asikainen Oy:lle. Yhteisöliitännäisten sivuilta löydät kyseisen liitännäisen tietosuojainformaation:

Kun käyt tällä sivustolla, tietoja sivuston käytöstä saatetaan kerätä Google Analytics -seurantapalvelun avulla. Palvelu käyttää evästeitä kerätäkseen yhdistettyjä tietoja verkkosivuston käytöstä ja toiminnasta, kuten sivuston käyttäjien määrästä ja käyttötiheydestä. Näitä tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle (palveluntarjoajalle) verkkopalveluiden kehittämistä varten. Evästeiden kautta ei kerätä tai käytetä mitään henkilötietoja. Tämäntyyppisen tekniikan käytössä noudatetaan sovellettavia tietosuoja-asetuksia ja voimassaolevaa sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä.

Lisätietoja

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tämän selosteen tietojen muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta.

 

Päivitetty 3.3.2024